Ηλεκτρονικές υπηρεσίες και προώθηση

Κατασκευή site, δημιουργία promo video, διαφημιστικά banner.
Κατασκευή Site
Κατασκευή site, ιστοσελίδα για το συγγραφέα, καταχοχύρωση domain name, φιλοξενία ιστοσελίδας.
Προωθητικό video
Δημιουργία προωθητικού video, promo video, trailer
Διαφημιστικά banner
Διαφημιστικά banner σε ποικιλία μεγεθών.

/Κατασκευή%20site
Κατασκευή site και δημιουργία ιστοσελίδας για το συγγραφέα. Προσωπικό ιστολόγιο.
/Δημιουργία%20promo%20video
Δημιουργία προωθητικού video, trailer για το βιβλίο.
/Διαφημιστικά%20banner
Δημιουργία διαφημιστικών banner κάθε μεγέθους.